11 Contoh Adab Murid Terhadap Guru Menurut Islam

Guru adalah orang tua pengganti ketika kamu berada disekolah. Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dari kecil, kamu membutuhkan seorang guru untuk mendidik, membina dan memberimu bekal pengetahuan untuk dimasa depan.

Sudah seharusnya, kamu patuh terhadap gurumu. Karena tanpa beliau kamu tidak akan mendapatkan ilmu apa-apa. Dengan adanya guru, dapat menjadikan kamu sebagai orang yang berkarya sesuai dengan prestasi, bakat, dan kualitas yang kamu miliki.

Jasa mereka sangatlah besar terhadapmu, maka dari itu kamu wajib mematuhi dan menghormatinya. Dalam bersikap kepada guru, sebaiknya kamu selalu menghormati dan menghargainya

Adapun cara-cara bersikap terhadap seorang guru, yaitu:

11 Contoh Adab Terhadap Guru

Adab Terhadap Guru

via www.teachaway.com

 1. Tidak mencari-cari kesalahan dan kelemahan guru
 2. Tidak membicarakan dan menjelekkannya, melainkan harus membelanya ketika dijelekkan orang lain.
 3. Mendoakannya semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan. Serta diberikan ampunan dosa-dosanya.
 4. Mengambil manfaat dari kebaikan guru dan meneladani akhlak mulia yang dilakukannya.
 5. Menjaga adab berbicara dan diskusi dengannya.
 6. Taat kepada guru dalam semua perkara, kecuali perkara maksiat kepada Allah Swt.
 7. Bertutur katalah dengan lemah lembut dan penuh dengan rendah diri kepada guru.
 8. Meminta izin kepada guru ketika tidak hadir sekolah dan akan keluar kelas karena ada keperluan.
 9. Memberi salam kepada guru apabila berjumpa disekolah maupun diluar sekah.
 10. Memberi peehatian besar dalam pengajaran guru, duduk dengan sopan, dan dalam keadaan tenang.
 11. Rendah hati dihadapan guru. Dengan rendah hati maka ilmu yang masuk dalam dirimu akan lebih mudah.

Jadi, sebagai seorang anak sudah seharusnya bersikap baik kepada guru bukan hanya bersikap kepada orang tua saja, tetapi terhadap guru juga harus. Kamu harus selalu menghormati dan menghargainya. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.

Jasanya sangat besar terhadapmu hingga kamu menjadi seperti sekarang ini. Itu semua karena gurumu.

Ia selalu mendidik, mengajarkanmu dengan ilmu-ilmu yang berguna untuk kemudian hari. Terhadap guru kamu harus selalu bersikap santun, selayaknya orang tua mu sendiri.

loading...

Leave a Reply