Pengertian Wudhu – Tata Cara, Urutan, Sunnah, Syarat

Wudhu

Setiap kali kita akan melaksanakan shalat, kita pasti terlebih dahulu mengambil air wudhu. Tujuannya yaitu agar shalat yang kita kerjakan sah. Wudhu tidak hanya dilakukan ketika kita akan shalat saja. Tetapi, wudhu juga bisa digunakan untuk mensucikan diri atau badan kita dari hadast kecil dan hadast besar.

Lalu pengertian wudhu itu sendiri apa?

Wudhu adalah air yang digunakan untuk membasuh beberapa anggota tubuh kita dengan maksud tertentu. Di wajibkannya wudhu sebelum mengerjakan shalat karena wudhu itu datangnya bersamaan dengan perintah Allah swt mengerjakan shalat yaitu satu tahun setengah sebelum tahun hijrah.

Sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi “wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat maka basuhlah muka kalian, kedua tangan kalian sampai siku, sapulah kepala kalian, serta basuhlah kedua kaki kalian hingga kedua mata kaki”.

Syarat-Syarat Wudhu

 • Beragama Islam
 • Bosa membedakan antara pekerjaan yang baik dan buruk
 • Menggunakan air yang suci dan bisa mensucikan
 • Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu
 • Tidak berhadast besar
 • Harus mengerti mana yang wajib dan mana yang sunnah
 • Suci dari darah haidh dan nifas bagi wanita.

Fardhu Wudhu

 • Niat wudhu didalam hati membasuh muka
 • Membasuh muka mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dari telinga kanan hingga telinga kiri
 • Membasuh kedua tangan sampai siku
 • Mengusap kepala
 • Membasuh kedua kaki sampai mata kaki
 • Tertib, tidak boleh selang seling.

Sunnah Wudhu

 • Membaca basmalah
 • Membasuh telapak tangan
 • Berkumur-kumur
 • Menghisap air ke hidung
 • Manyapu kedua telinga
 • Mendahulukan yang kanan atas yang kiri
 • Menyelang-nyelingi jari tangan dan kaki
 • Tiap-tiap basuhan sebanyak tiga kali
 • Menggosok gigi
 • Menghadap kiblat
 • Tidak berkata-kata ketika berwudhu
 • Tidak minta pertolongan kecuali terpaksa
 • Membaca doa sesudah wudhu

5 Hal Yang Dapat Membatalkan Wudhu

 • Keluar sesuatu dari qubul dan dubur
 • Hilang akal disebabkan mabuk, gila, pingsan
 • Tidur yang tidak tetap cara duduknya
 • Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa hijab
 • Menyentuh kulit perempuan yang belum muhrimnya.

***

Dari uraian diatas jelas bahwa, wudhu merupakan syarat sahnya untuk mengerjakan shalat.

Cara berwudhu yaitu membasuh muka dari tempat tumbunya rambut sampai dagu, membasuh tangan sampai siku, mengusap bagian kepala/ubun-ubun, membasuh telinga dan mencuci kedua kaki sampai mata kaki.

Hal tersebut dilakukan sebanyak tiga kali baik anggota badan sebelah kanan maupun yang kiri, kemudian mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu.

loading...

Leave a Reply